Publikační projekt

Publikační projekt si kladl za cíl vydat řadu 5 publikací:

1. Učební text pro kvaligikaci vedoucích IV. a III. stupně
Text obsahující podklady pro školení vedoucích IV. stupně, které je minimem, které by měl vedoucí absolvovat než začne samostatně pracovat s dětmi, případně kurz vhodný pro pomocníka vedoucího staršího 15 let a podklady pro školení vedoucího III. stupně, které je už plnohodnotnou kvalifikací vedoucího dětí a mládeže. Tento text nedostal zatím žádnou finanční podporu, v roce 1998 snad vyjde za pomoci SKSK ČR v minimálním nákladu pro potřeby školení pořádaného SKSK ČR společně s ICOK.

2. Učební text pro kvalifikaci vedoucích II. a I. stupně
Text obsahující podklady peo školení vedoucích II. stupně, které je kvalifikací vyspělého vedoucího dětí a mládeže, který už umí pracovat nejenom s dětmi, ale i s dalšími vedoucícmi, takže je schopen vést tábor ve funkci vedoucího tábora, ale vést třeba i středisko, v kterém je několik klubů či oddílů apod. Je to už i začínající lektor. Školení I. stupně je potom určeno hodně vyspělým vedoucím, ale už spíše funkcionářům, kteří řídí a organizují a potřebují k tomu mít jisté právní povědomí. Také je to již vyspělý lektor, který by měl být koordinátorem lektorů nižších stupňů, který by měl publikovat svoje zkušenosti.
Vydání tohoto textu je problematické, protože nejsou finanční prostředky. Text se připravuje, ale protože veškeré práce jsou zatím bezplatné, jde příprava pomalu. Nejdříve jej stihneme vydat koncem roku 1998, ale možná až v roce 1999.

3. Příručka pro velitele klubů
Tato příručka je určena schopným dětem, které stojí v čele klubů, které si organizují svoji činnost bez přímého dohledu vedoucího či patrona. Tato příručka bude využitelná i pro rádce oddílu. Zabezpečí jeho informovanost o bezpečnosti při činnosti, poradí mu, jak takovou skupinu vrstevníků vést, co je možno s nima dělat. Bohužel zatím nejsou finanční prostředky k jejímu vydání.

4. Příručka pro vedoucí a hospodáře středisek
Příručka bude pomocníkem vedoucích středisek dětských klubů či oddílů v tom, jak takové středisko vést. Budou zde nejnutnější citace zákonů, bez kterých se neobejde, návod jak napsat projekt a kde je možno se snažit získat finanční prostředky na činnost. Doplněk pro hospodáře vysvětlí základy jednoduchého účetnictví a poslouží i vedoucímu střediska, který také za hospodaření spoluzodpovídá.

5. Integrované tábory
Tato publikace je určena pro budoucí pořadatele integrovaných táborů, popularizuje tuto formu táborů. Zahrnuje praktické zkušenosti z táborů, kterých se zúčastnili autoři, ale i praktické rady. Původní rozsah vydání se zatím neuskutečnil z nedostatku finančních prostředků. Připravovalo se ale 2. doplněné vydání, které mělo vyjít v roce 1999.

Projekt však byl posílen dalšími původně nerozpočtovanými činnostmi a to vydavatelskou činností formulářů pro potřeby neziskových organizací, které jsou odprodávány (členům ICOK se slevou). Tato náhradní část projektu je částečně komerční, tedy zisková a měla by vydělat alespoň nepatrnou část prostředků pro vydání publikací tohoto projektu. V této edici zatím byly vydány formuláře:
- potvrzení o nákupu potravin (A5, A6)
- peněžní deník pro organizace
- peněžní deník pro tábory
- kniha došlých faktur
- kniha vydaných faktur
- inventární kniha
- přihlášky na tábory
- prohlášení o bezinfekčnosti na tábory
- denní program tábora
- evidenční list
a příručky:
- Pravidla knoflíkové kopané
- Pravidla Březových lístků
- Osídlení nové země - dlouhodobá hra.

-----------------------------------------------------------
Projekt byl započat realizován v roce 1996 s výhledem nejméně do roku 2000.
Projekt byl ukončen s ohledem na transformaci ICOKu v počátku roku 2002.

Zpět

Sobota 15.06.2024

PageRank optimalizace PageRank.cz

Vytvořil
MF SOFT