Portál Osídlení

Tento projekt byl hlavním projektem roku 2006. Jde o vytvoření portálu Osídlení a dále zapojení dětských domovů do tohoto projektu. Portál je určen pro komunikaci děti z dětských domovů a dětí z rodin. Obsahuje chat, diskusní fórum, interní poštu a v přípravě je dlouhodobá on line hra Osídlení. Portál se bude slu¨čovat s dalšími našimi portály Dětský web a Kamarádi, čímž dojde k rozšíření nabídky o další diskusní témata, menší internetové hry a tématické nástěnky.

Portál Osídlení využívá jako externí sekce některé samostatné projekty ICOKu, např. Magazín eKamarád, Dětskou seznamku, rozcestník Virtuální svět a po spojení s Dětským webem i Informační centrum dětí a Virtuální oddíl informatiky.

Obsahem projektu nebyl alejenom samotný portál. V 1. fázi tohoto projektu do něj byly zapojeny dětské domovy ve Staňkově (okr. Domažlice) a v Praze Klánovicích, kde byli proškoleny děti o základech Internetu a oodbní bezpečnosti na něm, dále byli proškoleni i pracovních těchto dětských domovů. V rámci projektu byly dětem připojeny do sítě Internetu počítače, které měly k dispozici, ale nebyly na Internet připojené a do každého z DD bylo dodáno po jednom novém počítači.

V další fázi projektu monitorujeme internetové a počítačové vybavení dalších dětských domovů V ČR (oslovili jsme jich cca 130). Podle finanční situace projektu budeme nabízet dětským domovům tyto aktivity:
1. portál Osídlení
2. školení dětí o Internetu a osobní bezpečnosti na něm a o stránkách pro děti,
3. školení pracovníků o Internetu a osobní bezpečnosti,
4. dovybavení počítači,
5. zapojení stávajících počítačů do sítrě Internet,
6. zřízení či případné posílení intenretové přípojky dětského domova.

První fáze projektu, která probíhala v roce 2006 byla podpořena grantem Ministerstva informatiky ČR.

------------------------------------------------------------
Projekt pokračuje nyní v rámci projektu Internet ve službách dětí a mládeže.

Zpět

Sobota 20.04.2024

PageRank optimalizace PageRank.cz

Vytvořil
MF SOFT