Zpravodaj ICOK

Projekt Zpravodaj ICOK byl zaměřen na šíření osvěty v neziskových organizacích v oblasti právního povědomí, informacích o vedení účetnictví, seminářích a školeních s aktuální tématikou pro neziskový sektor, ale i informacích o akcích pořádaných jinými organizacemi pro veřejnost. Projekt zahrnuoval i vedení databází o jednotlivých neziskových organizacích. Vše o těchto aktivitách nylo šířeno pomocí Zpravodaje ICOK, který byl v době budování své distribuční sítě ještě stále rozdáván zdarma na různých srazech a akcích.

Tento projekt zůstal finančně nepodpořen, přesto se rozjel. Mimořádné číslo Zpravodaje ICOK bylo vydáno z vlastních prostředků a vyšlo k 1. ročníku Festivalu sdružení dětí a mládeže ČR, kde bylo zdarma rozdáváno. Nerozdané výtisky byly potom rozeslány poštou a rozdávány na dalších srazech a akcích. Z finančních důvodů nevyšlo nulté číslo a od září následujícího školního roku vyšlo rovnou 1. číslo. To bylo vydáno současně jako samostatná příloha Pražského Herolda, což usnadnilo jeho distribuci po Praze a snížilo náklady na jeho vydávání.

Další rozsáhlejší číslo vyšlo k 2. ročníku Festivalu sdružení dětí a mládeže ČR, který se konal v dubnu 97. Následkovaly čísla vydané menším nákladem. Jedno z čísel nabízelo rubriku pro dětské domovy, která však neměla dostatečnou odezvu. Toto číslo rovněž vyšlo vyšším nákladem a bylo rozesláno všem dětským domovům.

Tento projekt byl podpůrným projektem pro projekt Školící středisko ICOK, takže byl částečně financován z částky na propagaci zmíněného projektu. Zpravodaj ICOK měl své pravidelné rubriky: školení a semináře ICOK, kalendář akcí a v rubrice Představujeme informujeme o jednotlivých organizacích dětí a mládeže nebo organizacích pracujících s dětmi a mládeží. Samozřejmě informujeme o aktuálním dění v organizaci a o projektech, které ICOK realizuje sám nebo na kterých spolupracuje.

Další rozsáhlejší vydání Zpravodaje ICOK se uskutečnilo v roce 1998 u příležitosti festivalu Hrad patří dětem.

------------------------------------------------------------
Projekt probíhal od dubna 1996 do roku 2001, kdy přestal Zpravodaj z finančních důvodů vycházet.
Zpravodaj byl archivovan do února 2007 na našich stránkách v internetové podobě, po jejich rekonstrukci v řeznu 2007 však byl ze stránek vypuštěn, protože poslední číslo vyšlo v květnu 2000.

Zpět

Sobota 20.04.2024

PageRank optimalizace PageRank.cz

Vytvořil
MF SOFT