Dětské kluby jako recept na problémy

Tento projekt je podporou dětských klubů pořádáním akcemi pro ně, ale i pro veřejnost k podpoření myšlenky samostatných dětských klubů, v kterých se děti naučí si samy aktivně organizovat svůj volný čas. Zázemí pro tento projekt vytvořily i projekty Školící středisko ICOK, který podpořil besedy pořádané Janem Šimáněm - Galénem na některých základních školách a dále projekt Zpravodaj ICOK, který o tomto projektu informoval ve Zpravodaji ICOK. V čísle 2 vyšel článek apelující na pedagogy o významu malých dětských klubů a toto číslo bylo rozesláno na velké množství základních škol.

Myšlenka klubů je postavena na principu party, což je přirozený kolektiv dětí, jehož tvorbě nelze zabránit. Záleží na dospělých jakou náplň činnosti tyto party budou mít, zda budou z nudy brát drogy, šikanovat ostatní děti, či jako vandalové ničit autobusové čekárny či telefonní budky a nebo zda se z nich stanou kluby, které budou mít jistou náplň činnosti. Při tom za užitečnou náplň činnosti klubů považujeme kažkou náplň, která není škodlivá. Dítě, které si zdánlivě bezúčelně hraje, se hrou vyvíjí a připravuje pro budoucí život.

Tento projekt předpokládá uspořádání několika srazů. Od MŠMT ČR na něj byly v minulosti poskytnuty prostředky na samotné zabezpečení srazů a na materiální vybavení pro pořádání akcí pro veřejnost a srazů.

------------------------------------------------------------

Projekt je realizován od roku 1996 doposud a jde o projekt dlouhodobý.

Projekt byl ukončen po transformaci ICOKu. Náplň projektu převzalo SKSK ČR a ICOK jej podporoval mediálně. Po zániku SKSK ČR však ICOK projekt opět obnovuje a to zejména prostřednictvím svého základního článku Klubu správných kamarádů Praha.

Zpět

Sobota 20.04.2024

PageRank optimalizace PageRank.cz

Vytvořil
MF SOFT