Děti, Internet, škola a volný čas

Charakteristika projektu:

Jde o nekomerční projekt, který realizuje sdružení dětí a mládeže Informační centrum oddílů a klubů za podpory Nadačního fondu Internet mládeži. Projekt bude postupně nabídnut zejména základním školám a sdružením dětí a mládeže, aby se do něj zapojily.

Cíl projektu:

Přiblížit dětem Internet jako aktivní médium, které jim usnadní přístup k nejrůznějším informacím, usnadní učení a umožní jim vlastní seberealizaci. Projekt má dětem ukázat, že na Internetu existuje i jiná zábava, než pouze hry a že zde jsou i logické hry, které jim mohou pomoci při rozvoji logického myšlení.

Úvodní slovo ředitelům škol:

Předkládáme Vám tento projekt a protože si jsme vědomi toho, že čas ředitelů je velmi vzácný a není jej mnoho, vkládáme tuto kapitolku, v které bychom vám stručně chtěli objasnit jeho rozsah, aby jste se mohli snáze rozhodnout, kterým ze svým podřízených jej svěříte k posouzení a případné spolurealizaci formou zapojení se do něj. Jeho rozsah je širší, než by oslovil pouze učitele informatiky. Proto shrnujeme zásadní okruhy, kterých se dotýká:

Seznámení se zajímavými a poučnými stránkami pro děti. Mnoho dětí o nich neví a na počítači umí jenom hrát hry a Internet jako takový je ani neláká.
Zapojení školních časopisů do obecné informovanosti o neziskovém sektoru, do nějž lze školy jistě také počítat. Motivací pro redaktory školních časopisů může být i to, když se jejich články dostanou nejenom ke čtenářům z jejich vlastní třídy či školy, ale formou Internetu i k velké čtenářské obci.
Možnost prezentace zajímavých akcí školy formou internetových magazínů k tomu určených. Proč se nepochlubit tím, že jste v něčem dobří? Není to pouhé chlubení, ale i inspirace pro ostatní.
Informovat o Internetu děti už cca od 3. tříd, protože od tohoto věku se už na Internetu začínají pohybovat. Ve škole se o něm ale dozví z hodin informatiky až na 2. stupni. Tento problém je možno řešit formou besed o Internetu, o zajímavých stránkách pro děti a bezpečnosti na něm, které bezplatně nabízíme.

Způsoby prezentace projektu:

Projekt jsme schopni prezentovat několika způsoby:
1. Informací ředitelů škol o charakteru a cílech projektu
2. Prezentací projektu na schůzce ředitelů
3. Prezentací projektu v jednotlivých základních školách a to jak besedami s žáky, tak případně i besedami či konzultacemi s učiteli
4. Tématicky zaměřenými konzultacemi s individuelně dohodnutými lidmi na individuelně dohodnutém místě.
5. Přes média - internetová i neinternetová.

Profil realizátora projektu:

Projekt realizuje sdružení dětí a mládeže Informační centrum oddílů a klubů (ICOK), které vzniklo v prosinci roku 1925. ICOK zrealizoval krátce po svém vzniku několik školících, vzdělávacích a dalších projektů, které byly podpořeny Nadací rozvoje občanské společnosti, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Magistrátem hl. m. Prahy, několik let pořádal akreditované školení vedoucí pro vedoucí kolektivů dětí a mládeže. V poslední době se zaměřuje zejména na Internet.

Obsah projektu a jeho realizace:

1. Besedy pro žáky

Besedy pro žáky o Internetu jsou zaměřené především na zajímavé stránky na Internetu pro děti a mládež, možnosti aktivního využití Internetu pro zábavu nejenom internetovou, ale reálnou (kde hledat informace o akcích, kroužcích apod…) a bezpečnost na Internetu a jsou prioritně určeny pro žáky 3. až 7. tříd ZŠ.

Besedy jsou poskytovány bezplatně, požadavkem však je efektivní využití času besedujícího, tedy aby proběhlo současně několik besed na sebe navazujících. Funkční Internet je pro besedy výhodou, ale není nezbytnou podmínkou.

2. Magazín eKamarád

Magazín eKamarád, který najdete na adrese http://www.ekamarad.cz funguje na českém Internetu od června roku 2000. Je určen dětem, mládeži, rodičům, vedoucím, ale jistě i učitelům. V jeho redakci jsou jak dospělí tak dětští redaktoři. Články jsou členěny do necelé třicítky rubrik, což svědčí o širokém spektru magazínu, který je denně aktualizován jedním až třemi novými články.

Tento magazín dává prostor žákům vaší školy, kteří zde mohou psát jak své obecné názory, tak např. popsat zážitky ze školního výletu či jiné zajímavé školní akce a nebo napsat o vašem školním časopisu či u nás publikovat některé články z vašeho školního časopisu, které by mohly být zajímavé pro širší okruh čtenářů.

Pokud budete mít nějakou zajímavou akci, kterou se chcete pochlubit, není problém nás na ni pozvat a uděláme z ní reportáž sami.

Škola s volným časem souvisí dost, i když má své specifické poslání. Magazín eKamarád samozřejmě nemá ambice konkurovat České škole, ale rubriku Škola samozřejmě máme také.

Magazín eKamarád má také soutěže pro děti, které jsou o zajímavé ceny a děti si při nich procvičí své vědomosti. Do našich soutěží se zejména hodně zapojovala např. ZŠ Kopidlno pod vedením pana učitele Suchoradského, který je kladně ohodnotil i na České škole.

O tom, že magazín má svoje úspěchy svědčí i to, že jeho prostřednictvím jsme získali různé sponzory, kteří nám dodávají ceny do našich soutěží, jako např. Davay, nakladatelství Egmont a Ostrov.

3. Dětská seznamka

Dětská seznamka, kterou najdete a adrese http://www.seznamka.icok.cz je první specializovanou dětskou seznamkou pro děti, na které dbáme zásad bezpečnosti. Tato seznamka funguje už přibližně tři roky a za tu dobu skamarádila mnoho dětí.

Mimo své základní funkce Dětská seznamka nabízí také různé soutěže, většinou literární na téma kamarádství nebo Internet.

4. Virtuální svět

Virtuální svět je v podstatě dvouprojekt. Jednak je to rozcestník zajímavých stránek pro děti a mládež, který najdete na adrese http://virtualnisvet.junweb.cz, kde najdete k mnohým stránkám i různé recenze a dále je pro projekt vyzývající ke spolupráci autory stránek pro děti a mládež, který najdete na adrese http://www.virtualnisvet.icok.cz.

5. Internetstudio pro děti a mládež

Internetstudio pro děti a mládež sídlí v Praze 4 ve Viktorinově 1210/8, kde je současně naše sídlo. Naší snahou je poskytovat dětem a mládeži Internet za přijatelné ceny. Bohužel provozy na provoz tohoto internetstudia jsou velké, takže je stále odvislé na dotacích. I tak ale máme pro děti do 15 let cenu 24,-- Kč/hod, pro studenty nad 15 let 40,-- Kč/hod. Těchto cen docilujeme tím, že obsluha je plně dobrovolnická, čímž ušetříme nemalé náklady na mzdy.

Kapacita internetstudia je deset počítačů, které jsou připojeny na linku 512 kbit/s bez agregace. Mezi naše vybavení patří scanner, vypalovačka a samozřejmě i tiskárna (nyní i fototiskárna).

V internetstudiu provozujeme i kroužky, které jsou zaměřeny na orientaci na Internetu, komunikaci na Internetu, tvorbu jednoduchých internetových stránek bez programování (ve Front Page Expressu), bezpečnost na Internetu a věnujeme se on line strategii Osadníci, který rozvíjí logické myšlení (uděláno podle stolních Osadníků).

V našem internetstudiu jsme schopni nabídnout exkurzi v dopoledních hodinách, což bude asi zajímavé spíše pro školy v bezprostředním okolí a dále i pronájmy v dopoledních hodinách za zvýhodněné ceny.

O prázdninách pořádáme příměstské internetové tábory, jednou měsíčně probíhá vždy soutěž pro děti do 15 let a ve školním roce tombola pro děti, které stráví na Internetu souvisle alespoň hodinu.

Stránky internetstudia můžete najít na adrese http://www.internetstudio.icok.cz. Současně jsme i regionálním centrem Internetu, které pořádá kurzy Internetu pro veřejnost.

6. Tisková agentura mladých eKamarád

Informace o vlastních akcích se dostávají do médií těžko a proto jsme si udělali vlastní tiskovou agenturu, kterou najdete na adrese http://www.tamek.icok.cz. Do ní můžete zaslat tiskovou zprávu o akci, kterou pořádáte nebo která se uskutečnila. Tisková agentura není výběrová a tak zveřejňujeme všechny tiskové zprávy, které spadají do obsahu agentury, tedy které se zabývají dětmi a mládeží. Tiskové zprávy procházejí v případě potřeby korekturou i slohovou úpravou, takže se tiskovou zprávu nemusí bát poslat ani ten, kdo český jazyk příliš neovládá, ale o nějaké zajímavé akci ví.

Tisková agentura rozesílá upoutávky na své tiskové zprávy profesionálním i amatérským médiím, internetovým i neinternetovým médiím. Dále z ní samozřejmě můžete čerpat informace pro vaše školní časopisy.

7. Webparáda

Webparáda je soutěž, která se rozeběhla začátkem roku 2003 a najdete ji na adrese http://www.webparada.icok.cz. Zde jsou nominovány stránky do čtyř soutěžních kategorií: A. Zábavné servery a osobní stránky, B. Informační servery, C. Stránky oddílů, klubů a kroužků a D: Stránky sdružení dětí a mládeže. Každé kolo Webparády trvá měsíc, přičemž do 14. dne v měsíci je možno nominovat stránky. Od 15. do 24. dne v měsíci má porota za úkol vyhodnotit stránky a vybrat v každé kategorii vítěze a další oceněné stránky (jsou to ty, které se umístí na 2. až 5. místě).

Stránku může nominovat kdokoliv. Rovněž porota je otevřená širokému počtu zájemců, ale jde o práci nehonorovanou a dlouhodobou.

Stránky, které ve své kategorii vyhrají, postupují do Zlatého finále, které za daný kalendářní rok proběhne vždy v lednu příštího roku. Stránky, které v dané kategorii již vyhrály, do ní znova v tomtéž ročníku již nemohou být nominovány.

Jde o prestižní soutěž bez věcných cen. Ocenění je morální, vítězná či oceněná stránka má právo si umístit logo soutěže.

8. Dětský svět Internetu

Dětský svět Internetu je soutěž, která prvně probíhala v květnu letošního roku, jako doprovodná soutěž naší expozice na Bambiriádě. Na magazínu eKamarád se postupně každý den objevovaly otázky a odkazy na servery, na kterých se na ně dala najít správná odpověď. Hlavním smyslem soutěže bylo, aby se soutěžící seznámili se servery, které byly do soutěže zapojené. Proto i některé otázky byly velice jednoduché. Přesto ale procvičily základní dovednosti na Internetu, jak se orientovat na dané stránce. Z praxe víme, že některé děti mají problém, jak vstoupit do stránky přes úvodní stránku serveru, jiným pak chybí logika hledání.

Soutěž se bude opakovat i v roce 2004, na čemž se shodla většina spoluúčastníků (tedy zapojených serverů), avšak bude v delším intervalu a začne tedy nejspíše už 1. května, otázky budou přibývat do posledního dne Bambiriády a pak bude nejméně týden na odpovědi. Tato soutěž může být dobrým kvízem pro hodiny informatiky, kde si mohou učitelé vyzkoušet, jak se dokážou jejich žáci na Internetu orientovat a jak v této soutěži uspějí. Soutěž je totiž postavena pouze na umění orientace na Internetu a děti k ní nepotřebují žádné vedlejší vědomosti mimo umění číst.

9. Speed Express

Speed Express je magazín pro náctileté a kamarády, který je zcela samostatný a naše sdružení nad ním má pouze patronát. Najdete jej na adrese http://www.spex.martas.cz a vydávají si jej samostatně náctiletí redaktoři. I zde najdou děti zajímavé soutěže a zajímavé články, členěné do poměrně velkého množství rubrik.

10. Nadační fond Internet mládeži

Nadační fond Internet mládeži, jehož stránku najdete na adrese http://www.nfim.icok.cz vznikl v průběhu letošních prázdnin, kdy byl zapsán do nadačního rejstříku. Společně s naším sdružením je jedním z hlavních partnerů tohoto projektu, který ve své podstatě vyjadřuje právě cíle tohoto nadačního fondu.

Projektů, které naše sdružení provozuje je samozřejmě více. Úplný výčet rádi představíme vážným zájemcům. Stránku našeho sdružení najdete na adrese http://www.icok.icok.cz, rozcestník našich projektů a projektů, na kterých bezprostředně spolupracujeme najdete na adrese http://www.icok.cz.

Písmákův deník

Písmákův deník je magazín pro maldší děti, je zcela samostatný a naše sdružení nad ním má pouze patronát. Najdete jej na adrese http://www.denik.pismak.info. Vydávají jej samostatně dětští redaktoři. Děti zde najdou zajímavé články, recenze na knihy a soutěže o ceny.

Jak se do projektu zapojit?

Pokud vás náš projekt zaujal a máte zájem se do něj aktivně zapojit a to v jakémkoli rozsahu či se o něm jenom blíže informovat, kontaktujte nás na spojení uvedené pod odkazem kontakt.

Kontaktní osoba: Ing. Miloslav Fuček

----------------------------------------------------------
Projekt je spuštěn od 1. října 2003 ve spolupráci s Nadačním fondem Internet mládeži.

Zpět

Sobota 20.04.2024

PageRank optimalizace PageRank.cz

Vytvořil
MF SOFT